معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد بسیج دانشجویی

سخنرانی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: دینی/آئینی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: حسینه ثارالله
معرفی:

شرکت در سخنرانی حجت السلام عالی