معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان
خبر : موضوع: ‌ سیاسی
سخنرانی دبیر کل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته