معاونت فرهنگی و اجتماعی
تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان
اطلاعیه : موضوع: ‌ فرهنگی
مهم: زمان برگزاری امتحان برای اردوی مشهد مقدس یک هفته به تعویق افتاد!

زمان امتحان برای اردوی مشهد مقدس یک هفته به تعویق افتاد!
امتحان؛ در تمامی دانشکده ها در تاریخ ۲۸ام آذر ماه  برگزار خواهد شد.

مکان:ساختمان کلاس های عمومی،دانشکده ادبیات،دانشکده اقتصاد