تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان

مسابقه کتابخوانی "عزادار حقیقی"

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: مسابقه
موضوع: دینی/آئینی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: به صورت مجازی
معرفی:

مسابقه کتابخوانی عزادار حقیقی

با جوایز ذیل:

نفر اول 100000 تومن

نفر دوم 80000نومن

نفر سوم 50000

5 نفر بعدی 20000