تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان

اکران فیلم یتیم خانه ایران

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: اکران و نقد فیلم
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: 26686
حدنصاب: 650 نفر
ظرفیت: 650 نفر
نام‌نویسی
هزینه: 30000 ریال
آغاز :
پایان‌ :
مکان ثبت‌نام: دانشکده ها
وضعیت: نامشخص
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: نامشخص
معرفی:

اکران فیلم سینمایی یتیم خانه ایران