تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان

سلسله همایشهای بزرگ دانشجویی با محوریت مهارتهای پیش از ازدواج

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: سخنرانی
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن چمران
معرفی:

سلسله همایشهای بزرگ دانشجویی

4 جلسه تا پایان ترم

با حضور دکتر عزیزی