تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان

جریان شناسی سیاسی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: سیاسی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: امفی تئاتر کشاورزی
معرفی:

اشنایی با جریان های سیاسی بعد از انقلاب