تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان

اموزش مجازی اقتصاد مقاومتی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: مسابقه
موضوع: علمی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سایت مرکز اموزش مجازی نهاد
معرفی:

اقتصاد مقاومتی تنها راه علاج مشکلات کشور است و این امر محقق نمی شود مگر با مطالبه عموم مردم