تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان

مسابقه کتابخوانی 4 گفتار/ گزیده سخنان مقام معظم رهبری در خصوص محرم

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: مسابقه
موضوع: دینی/آئینی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: ساختمان عمومی کلاس ها
معرفی:

عاشورا یک حقیقتی داشت یک واقعیتی این 2 را باید شناخت