تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان

مسابقه ساخت پادکست و عکس نوشته با موضوع حماسه حسینی

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: مسابقه
موضوع: دینی/آئینی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: ساختمان عمومی کلاس ها
معرفی:

ساخت پادکست و عکس نوشته با موضوع حماسه حسینی