تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان

انتخابات سالانه جاد برگزار می شود

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: برنامه جمعی
موضوع: دیگر
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تاتر دانشکده علوم
معرفی:

 

انتخابات اعضای شورای مرکزی و هیأت نظارت تشکل جامعه اسلامی دانشجویان برگزار می شود

این انتخابات یازدهم اسفندماه از ساعت 16 در آمفی تئاتر دانشکده علوم برپا خواهد شد.