تشکل اسلامی جامعه اسلامی دانشجویان

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار می کند: اکران فیلم سینمایی بادیگارد

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: نمایش فیلم
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: 26686
حدنصاب: 600 نفر
ظرفیت: 800 نفر
نام‌نویسی
هزینه: 20000 ریال
آغاز :
پایان‌ :
مکان ثبت‌نام: دفتر تشکل
وضعیت: گذشته
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: سالن شهید چمران
معرفی:

جامعه اسلامی دانشجویان برگزار میکند:

اکران فیلم سینمایی بادیگارد

دوشنبه 13 اردیبهشت سالن شهید چمران ساعت 18

سرویس برگشت دایر می باشد