معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج اساتید
بیانیه : موضوع: ‌ فرهنگی
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه ارومیه به مناسبت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه

 

 

برای ملاحظه متن بیانیه لطفاً به قسمت پیوست مراجعه فرمائید.