معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج اساتید
خبر : موضوع: ‌ پژوهشی
اسامی برگزیدگان فراخوان مقاله نویسی به مناسبت ششمین سالگرد حماسه 9 دی اعلام شد

 

به منظور رویت بر روی "لیست برگزیدگان فراخوان مقاله نویسی به مناسبت سالروز حماسه 9 دی" که به همت بسیج اساتید دانشگاه اعلام شد کلیک فرمائید.