معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج اساتید
اطلاعیه : موضوع: ‌ اجتماعی
دیدار معاون فرهنگی و اجتماعی و مسئول بسیج اساتید به همراه جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه با خانواده معظم شهید موسوی

برنامه دیدار با خانواده شهید میرمسلم موسوی، دانشجوی برق-الکترونیک دانشگاه ارومیه با هماهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی و همراهی معاون فرهنگی و اجتماعی، مسئول بسیج اساتید دانشگاه روز شنبه 94/08/30 به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صورت خواهد گرفت.