معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج اساتید
اطلاعیه : موضوع: ‌ اجتماعی
نشست نقد و بررسی اهداف و راهبردهای دشمن به همت شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا و بسیج اساتید دانشگاه ارومیه برگزار می شود

 

این نشست ویژه اساتید دانشگاه ها با سخنرانی دکتر حشمت اله قنبری همدانی (استاد و محقق دانشگاه)، روز چهارشنبه 94/12/12 ساعت 15/30 الی 18 در سالن مطالعات دریاچه ارومیه واقع در خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد.

بدینوسیله از عموم اساتید علاقمند جهت حضور در این نشست دعوت به عمل می آید.