معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج اساتید
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
نشست نقد و بررسی اهداف و راهبردهای دشمن به همت شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا و بسیج اساتید دانشگاه ارومیه برگزار شد

 

نشست تخصصی نقد و بررسی اهداف و راهبردهای دشمن به همت شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا و بسیج اساتید دانشگاه ارومیه در سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه برگزار شد.

در این نشست که 12ام اسفندماه برپا شد، ابتدا رییس دانشگاه الزهرا به بیان توصیه های مقام معظم رهبری درخصوص لزوم توجه به نفوذ دشمن در اذهان دانشجویان پرداخت.

در ادامه دکتر حشمت الله قنبری همدانی، محقق و استاد دانشگاه به بیان مباحث تخصصی درخصوص اهداف و روشهای نفوذ دشمن در بین دانشگاهیان و راههای پیشگیری و مقابله با آن پرداخت.