معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج اساتید
اطلاعیه : موضوع: ‌ اجتماعی
نشست عمومی بسیج اساتید دانشگاه های ارومیه با حضور رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در دانشگاه ارومیه برگزار می شود

 

به اطلاع همکاران هیات علمی عضو بسیج اساتید دانشگاه ارومیه می رساند نشست عمومي اعضاي بسيج اساتيد دانشگاههاي اروميه با حضور دكتر سهراب صلاحي رئيس سازمان بسيج اساتيد كشور،  روز يكشنبه 9 خرداد ماه 1395 از ساعت 16 الی 18 در محل سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات درياچه اروميه برگزار می شود.

 

حضور شما موحب مزید امتنان خواهد بود.