معاونت فرهنگی و اجتماعی
واحد بسیج اساتید
خبر : موضوع: ‌ اجتماعی
موفقیت بسیج اساتید دانشگاه ارومیه

 

دکتر رحیم نادرعلی مسئول بسیج اساتید دانشگاه ارومیه از سوی رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور بعنوان "مدیر نمونه سازمان بسیج اساتید کشور" انتخاب شد.

دکتر رحیم نادر علی

دکتر محمد حسن جوادی

همچنین دکتر محمد حسن جوادی عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه طی حکمی به سمت "سرپرست بسیج اساتید دانشگاه های استان آذربایجان غربی" منصوب گردید.

معاونت فرهنگی و اجتماعی و اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن ابلاغ مراتب تقدیر و تشکر برای این عزیزان آرزوی توفیقات روز افزون نمودند.