تشکل اسلامی انجمن دانشجویان ایران اسلامی

کارگاه سیاسی روابط بین الملل وسیاست¬ خارجی دولت

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: کارگاه
موضوع: سیاسی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : گذشته
مکان برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده علوم
معرفی:

کارگاه آموزشی سیاسی