تشکل اسلامی انجمن دانشجویان ایران اسلامی

پخش فیلم سینمایی دوازده مرد خشمگین

کلیات
وضعیت: برنامه: مصوب (approved)
نوع: نمایش فیلم
موضوع: فرهنگی
مخاطبان بالقوه: همه
برگزاری
آغاز :
پایان :
وضعیت : نامشخص
مکان برگزاری: آمفی تیاتر دانشکده دامپزشکی
معرفی:

پخش فیلم سینمایی دوازده مرد خشمگین