معاونت فرهنگی و اجتماعی
انجمن علمی- دانشجویی آب
برای بررسی وضعیت خود در این نهاد لطفا وارد شوید.
در یک نگاه
شماره اعضا: 1
وضعیت نهاد : بدون شورای مرکزی
افراد کلیدی
مسئول طرح‌ها: نرمین اسماعیلی
نهاد مافوق: 🏢 معاونت فرهنگی و اجتماعی
تازه‌ترین برنامه‌ها
تازه‌ترین خبرها
انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی آب 25ام مهرماه برگزار شد.
انتخابات انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب دانشگاه ارومیه در تاریخ 96/7/25 برگزار شد.   نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی آب  به ترتیب رای …
1 سال پیش علمی