معاونت فرهنگی و اجتماعی
پایگاه رسمی نهاد‌های فرهنگی- علمی و دانشجویی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب